Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25

Đây là bài thứ 25 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 25 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
115 phút =…………..giờ 
23/4 giờ = …………phút 
35 ngày 6 giờ = …… ngày 
46 năm 7 tháng + 7 năm 11 tháng = …….. năm 
57 giờ – 6 giờ 15 phút =…………giờ 
64 giờ 25 phút – 2 giờ 42 phút =………..phút 
72,25 giờ – 1,75 giờ =……..giờ. 
8Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,2m. Trong bể có 1944l nước. Như vậy, tỉ số phần trăm giữa chiều cao của mực nước và chiều cao bể cá là…….(1  dm3 = 1l). 
9Anh Tống xem giờ đồng hồ và thấy rằng thời gian từ 6 giờ sáng đến bây giờ kém thời gian từ bây giờ đến 6 giờ tối là 3 giờ. Vậy bây giờ là …………..(Điền kết quả dưới dạng hh:mm ví dụ 08:34) 
10Chiếc đồng hồ A thì chạy chậm, sau mỗi giờ đúng bị chậm 3 phút. Chiếc đồng hồ B thì chạy nhanh, sau mỗi giờ đúng chạy nhanh 2 phút. Bây giờ cả hai đồng hồ đều chỉ đúng 6 giờ sáng. Vậy sau 3 giờ đúng thì đồng hồ B nhanh hơn đồng hồ A số phút là: ……..phút. 
11Một ô tô đi từ A đến B hết 4,75 giờ và giữa đường nghỉ mất 0,2 giờ. Ô tô về đến B lúc 1 giờ 45 phút chiều. Hỏi ô tô bắt đầu đi lúc mấy giờ? 
12Trong giờ thể dục, các bạn chạy thi mỗi người 2 vòng quanh sân trường. Bạn Lan chạy mỗi vòng hết 5 phút 25 giây, bạn Hân chạy mỗi vòng hết 315 giây. Hỏi mỗi bạn chạy đến đích lúc mấy giờ? Biết các bạn xuất phát lúc 9 giờ 30 phút. 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 25 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26 >>

Toán lớp 5 - Tags: