Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17

Đây là bài thứ 17 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 17 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
123,92 – 0,92 : 2,3 = … 
276,5 : 5 – 4 × 2,132 = … 
342 : 7,5 + 25 =… 
4x – 21,7 = 62,25 : 2,5. Như vậy, x =… 
5Hai số có hiệu của chúng bằng thương của chúng và bằng 0,5. Vậy số bé là:……. 
63,2 tấn + 2780kg + 10,34tạ = … tấn 
7Một người bỏ vốn mua một chiếc bút bi là 4500 đồng. Khi bán người đó lãi bằng 20% giá vốn. Vậy giá bán chiếc bút bi đó là… đồng. 
8Một cửa hàng đã bán 240kg gạo và số gạo đó bằng đúng 12,5% tổng số gạo. Như vậy, trước khi bán, cửa hàng đó có tất cả…. tấn gạo. 
9Một khối hóa chất ngoài không gian vũ trụ bị tan rã theo quy luật cứ sau một năm bị tan rã mất 10% khối lượng trước đó. Vậy 5000 tấn khối hóa chất đó trong vũ trụ bị tan rã sau 5 năm sẽ còn lại ……tấn. 
10Có 40 học sinh tham gia cuộc thi giao lưu học sinh giỏi 2 môn Toán và Tiếng Anh. Trong đó có 60% số học sinh tham gia môn Toán và 65% số học sinh tham gia môn Tiếng Anh. Vậy có ……….% số học sinh tham gia cả 2 môn Toán và Tiếng Anh. 
11Cửa hàng đồ điện Linh Oanh bán một chiếc quạt với giá 450000 đồng và thu lãi 50% tiến vốn.
a. Hỏi tiền vốn cửa hàng Linh Oanh nhập về chiếc quạt đó là bao nhiêu?
b. Nếu cửa hàng giảm giá bán chiếc quạt đó 10% thì cửa hàng sẽ thu lãi bao nhiêu phần trăm tiến vốn?
 
12Dân số của một huyện hàng năm tăng 1,6%. Cuối năm 2014, dân số của huyện đó là 93750 người. Với mức tăng như vậy, cuối năm 2016 huyện đó có tất cả bao nhiêu người? 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 17

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18 >>

Toán lớp 5 - Tags: