Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34

Đây là bài thứ 34 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần 34 môn Toán lớp 5: Ôn tập về biểu đồ. Luyện tập chung.

Bài 1: Cho các số đo vận tốc sau: 12,5 m/giây; 0,78 km/phút; 800 m/phút; 45,9 km/giờ. Hãy sắp xếp các số đo đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 2: Quãng đường AB dài 126km. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ. Sau 30 phút, ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 68 km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì ô tô thứ hai gặp ô tô thứ nhất?

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Lúc 7 giờ 45 phút một xe máy đi từ A với vận tốc 36 km/giờ. Đến 8 giờ một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy vào lúc mấy giờ?

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 – TUẦN 34 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35 >>

Toán lớp 5 - Tags: