Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21

Đây là bài thứ 21 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 21 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1Hình hộp chữ nhật có ……….. đỉnh. 
2Hình hộp chữ nhật có ……….. cạnh. 
3Người ta thuê sơn tường xung quanh và trần một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao 45dm. Biết diện tích các cửa là 8,7m2. Vậy diện tích cần sơn là …m2 
4Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích của …… mặt bên. 
5Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 15cm, chiều cao 1,2dm. Như vậy, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là……………………..dm2dm2. 
6Một cái tủ dạng hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 14m2, chiều cao của tủ là 2m, chiều rộng bằng  \displaystyle \frac{3}{4}  chiều dài. Diện tích của đáy tủ là… m2. 
7Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5dm, chiều rộng bằng  \displaystyle \frac{2}{3} chiều dài, chiều cao là 3,6dm. Diện tích xung quanh của hình hộp đó là ..dm2 
8Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5dm, chiều rộng bằng  \displaystyle \frac{2}{3} chiều dài, chiều cao là 3,6dm. Diện tích toàn phần của hình hộp đó là … dm2. 
9Cho 4 tấm bìa hình tròn bằng nhau (r = 1dm) được xếp đều cân đối như hình dưới đây. Vậy diện tích khoảng trống nằm giữa 4 hình tròn đó là …….dm2dm2.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 21

 
10Các hình lập phương được xếp theo quy luật như hình vẽ dưới đây. Vậy hình thứ 100 có …….hình lập phương.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 21-1

 
11Người ta quét vôi xung quanh tường và trần bên trong của một căn phòng có chiều dài 7,5m; chiều rộng 6m và chiều cao 4,5m. Diện tích các cửa là 8 m2m2. Tính diện tích được quét vôi. 
12Một cái thùng tôn không nắp có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m; chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và chiều cao bằng 8dm. Người ta sơn cả mặt trong và mặt ngoài chiếc thùng đó. Tính số tiền làm thùng tôn này, biết tiền mua tôn 35000đồng/1m2m2 (không tính mép hàn) và tiền sơn giá 20000đồng/1m2m2. 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 21 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22 >>

Toán lớp 5 - Tags: