Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6

Đây là bài thứ 6 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 6 môn Toán lớp 5

Bài Đề bàiĐáp số
15m 25cm= ……. cm 
25 m2 6 dm2 =……..  dm2 
366 m2 66cm2= …… cm2 
4\displaystyle \frac{3}{5} ha + \displaystyle \frac{2}{7} ha = …. ha 
5Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm \displaystyle \frac{2}{7} m2 : 2 + 6 m2 = ….. m2 
6Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: \displaystyle \frac{5}{8} m2 + \displaystyle \frac{3}{8} m2 × 2 = …………..  m2. 
7Nhà bếp dự trữ đủ lượng gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày. Nếu có 54 người ăn số gạo đó thì số ngày ăn sẽ giảm đi …………… ngày (biết rằng suất ăn của mỗi người là như nhau). 
8Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Như vậy, để lát kín sàn căn phòng đó người ta cần bao nhiêu mảnh gỗ. 
9Cho các mảnh ghép có hình dạng như hình dưới đây. Minh Sơn đã dùng các mảnh ghép này để ghép thành một hình vuông với số lượng ít nhất. Vậy Minh Sơn cần ……. mảnh ghép như thế.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 6

 
10Cho 3 lần cân thăng bằng được mô tả như hình vẽ dưới đây (biết quả cân nặng 200g). Vậy quả dứa cân nặng ……..g.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 6-1

 
11Có một cái bể nước và 3 chiếc vòi. Hai vòi đầu chảy vào bể còn vòi thứ ba tháo nước từ bể ra. Nếu bể cạn mà chỉ mở vòi I thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu bể cạn mà chỉ mở vòi II thì sau 4 giờ đầy bể. Nếu bể đầy mà chỉ mở vòi III thì sau 6 giờ bể cạn. Hỏi nếu \displaystyle \frac{3}{5} bể đang có nước mà mở 3 vòi cùng một lúc thì sau bao lâu sẽ đầy bể? 
12Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi là 5km 60dam. Chiều dài hơn chiều rộng 800m.

a. Tính diện tích khu rừng với đơn vị héc-ta, mét vuông.

b. Biết 1/3 diện tích khu rừng trồng cây mới, tính tỉ số diện tích trồng cây mới và diện tích phần còn lại của rừng.

 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 6

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7 >>

Toán lớp 5 - Tags: