Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8

Đây là bài thứ 8 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 8 môn Toán lớp 5

Bài Đề
13km 20m =……………….m
2230 cm2 =……………….m2.
315000 m2 = ………… hm2.
4Trong các số thập phân 86,42; 86,422; 686,42; 86,642. Số thập phân lớn nhất là…….
5Biết 12,34 < x < 34, 12. Với x là số tự nhiên lẻ lớn nhất có thể. Vậy x là: ………..
6Trên mảnh đất có diện tích 324,45 m2, người ta đào một cái ao có diện tích 156 m2 20  dm2. Như vậy, diện tích phần đất còn lại là …. m2.
7Muốn đắp một nền nhà 15 người phải làm trong 12 ngày. Thực tế 15 người chỉ làm 3 ngày sau đó có 6 người chuyển đi làm việc khác. Vậy những người còn lại cần làm tiếp xong công việc đó trong số ngày là: …..ngày.
8Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Như vậy, khu vườn đó có diện tích là….. ha.
9Minh Quang trồng một số cây hoa trong vườn cây cảnh và thấy rằng số cây hoa của mình trồng được xếp thành 5 hàng và mỗi hàng có 4 cây mà số cây là ít nhất có thể. Vậy Minh Quang đã trồng ……cây hoa.
10Mạnh Doanh chơi trò phi tiêu với ba cái tiêu. Lần thứ nhất, Mạnh Doanh phi 2 tiêu vào vùng Q và 1 tiêu vào vùng R thì được 10 điểm. Lần thứ hai, Mạnh Doanh phi 2 tiêu vào vùng P và 1 tiêu vào vùng R thì được 22 điểm. Lần thứ ba, Mạnh Doanh phi trúng mỗi vùng một tiêu. Vậy lần thứ ba Mạnh Doanh được ……điểm.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 8

11Một hình thoi có đường chéo thứ nhất bằng độ dài cạnh hình vuông có diện tích 81cm2, đường chéo thứ hai có độ dài bằng \displaystyle \frac{2}{3} độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi với đơn vị mi-li-mét vuông.
12Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tại một đỉnh của mảnh vườn người ta mở rộng thêm chiều dài 5m và chiều rộng 5m để được mảnh vườn hình chữ nhật mới với diện tích tăng thêm 325 m2. Tính diện tích mảnh vườn ban đầu theo đơn vị héc-ta.

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 8

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9 >>

Toán lớp 5 - Tags: