Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19

Đây là bài thứ 19 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 19 môn Toán lớp 5.

Bài 1: Tính diện tích hình thang có :

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 15cm và 19cm, chiều cao 14cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 7,5dm và 10,9dm, chiều cao 6,3dm.

Bài giải

Bài 2: Đúng ghi Đ, Sai ghi S:

Diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là \displaystyle \frac{3}{4}

 m và \displaystyle \frac{5}{6} m; chiều cao \displaystyle \frac{2}{3} m là:

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 19

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20 >>

Toán lớp 5 - Tags: