10 bài toán nâng cao lớp 5 hay và khó

Đây là bài thứ 12 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Bài 1: Một cơ quan có 100 người. Tính ra đã có 25 người học thêm tiếng Pháp, 32 người học thêm tiếng Anh, 37 người học thêm tiếng Nga. Trong số học thêm trên có 7 người vừa học tiếng Pháp vừa học tiếng Anh, 12 người vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Nga, 16 người học tiếng Nga và tiếng Pháp, 3 người học cả ba thứ tiếng. Hỏi cơ quan đó:

a) Có bao nhiêu người chỉ học thêm 1 thứ tiếng.

b) Có bao nhiêu người không học thêm ngoại ngữ
Bài 2: Một thùng dầu cân nặng 8kg, sau khi rót ra 1/2  số dầu trong thùng thì cả thùng và cả dầu còn lại cân nặng 4,5kg. Tính xem thùng không có dầu cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

Bài 3: Một lớp học có 41 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh khá. Số học sinh khá bằng 3/4  số học sinh trung bình, còn lại là học sinh yếu. Hãy tính số học sinh từng loại, biết số học sinh yếu có trong khoảng từ 1 đến 5 em.

Bài 4: Một chi đội thiếu niên chia thành hai nhóm đi nhặt sắt vụn. Nhóm thứ nhất mỗi em thu được 13kg, riêng 1 em nhặt được 6kg, nhóm thứ hai thu được bằng số sắt của nhóm thứ nhất, trong đó mỗi em nhặt được 10kg, riêng có 1 em nhặt được 5kg. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu em, biết rằng toàn chi đội nhặt được số sắt nhiều hơn 100kg nhưng ít hơn 500kg.

Bài 5: Người ta để 10 bút chì đỏ, 20 bút chì xanh và 30 bút chì đen trong một chiếc hộp. Hỏi nếu nhắm mắt thì phải lấy ra ít nhất bao nhiêu cái bút chì để trong số bút ấy có:

a) Ít nhất một chiếc bút màu đỏ?

b) Ít nhất một chiếc bút màu xanh?

c) Ít nhất một chiếc bút màu đen?

d) Ít nhất hai chiếc bút cùng màu?

e) Ít nhất có một chiếc đỏ, một chiếc xanh, một chiếc đen?

f) Ít nhất hai chiếc đỏ?
Bài 6: Thầy giáo phát 1/5 số vở thầy mua cho lớp. Thầy xuống văn phòng lấy thêm 36 quyển nữa. Như vậy số vở lấy thêm nhiều hơn số vở thầy đã phát 8 quyển. Hỏi lúc đầu thầy có bao nhiêu quyển vở?

Bài 7: Có một số tiền được chia làm hai phần, phần thứ nhất thêm 2000 đồng thì bằng 1/3 số tiền, phần thứ hai bằng 1/2  số tiền còn lại và 6000 đồng. Hỏi số tiền đó là bao nhiêu?

Bài 8: Tuổi của anh hiện nay là 27. Năm mà tuổi anh bằng tuổi hiện nay của em thì lúc đó em chỉ bằng 1/2  tuổi anh. Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi?

Bài 9: Có hai thúng đựng đầy quýt như nhau và năm rổ đựng đầy cam như nhau. Số quýt ở mỗi thúng gấp 3 lần số cam ở mỗi rổ. Nếu lấy ra mỗi thúng 12 quả quýt và mỗi rổ 2 quả cam thì số cam còn lại trong các rổ bằng số quýt còn lại trong các thúng. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu quả mỗi loại?

Bài 10: Một cái đồng hồ cứ 45 phút lại nhanh lên 3 giây, buổi sáng lúc 6 giờ để giờ theo giờ đúng, vậy buổi chiều lúc 6 giờ (giờ đúng) thì đồng hồ này chỉ mấy giờ?

Cùng chuyên đề:

<< 22 bài toán chuyển động đều nâng cao lớp 5Cách so sánh 2 phân số bất kỳ qua các ví dụ >>

Toán lớp 5 - Tags: , ,