Sách Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 1 Số học – Vũ Hữu Bình

Sách Tài liệu chuyên Toán Trung học cơ sở Toán 6 tập 1: Số học gồm 13 chuyên đề cơ bản và 2 chuyên đề nâng cao.

Tác giả Vũ Hữu Bình, Nguyễn Tam Sơn – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nội dung Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 1 Số học:

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHUYÊN ĐỀ 1. Các phép tính về số tự nhiên

CHUYÊN ĐỀ 2. Bài toán thực tế

CHUYÊN ĐỀ 3. Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết

CHUYÊN ĐỀ 4. Số nguyên tố. Hợp số

CHUYÊN ĐỀ 5. Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

CHUYÊN ĐỀ 6. Các phép tính về số nguyên

CHUYÊN ĐỀ 7. Tính chia hết trong tập hợp số nguyên

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

CHUYÊN ĐỀ 8.Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số

CHUYÊN ĐỀ 9. So sánh phân số

CHUYÊN ĐỀ 10. Các phép tính về phân số

CHUYÊN ĐỀ 11. Các bài toán về phân số và tỉ số

CHUYÊN ĐỀ 12. Phần trăm

CHUYÊN ĐỀ 13. Toán chuyển động

CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO

CHUYÊN ĐỀ 14. Hệ ghi số với cơ số bất kì

CHUYÊN ĐỀ 15.Dãy số viết theo quy luật

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 1 Số học dưới đây.

Sách lớp 6 - Tags: , ,