Sách Toán thông minh & phát triển lớp 7

Sách Toán thông minh và phát triển lớp 7 là cuốn sách tổng hợp lại kiến thức cơ bản lý thuyết và các đề bài tập Toán 7.

Mỗi chương đều tổng hợp kiến thức cần nhớ để áp dụng vào làm bài tập. Có lời giải cuối sách để học sinh đối chiếu với bài làm của mình.

Sách lớp 7 - Tags: , ,