Sách Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 2 Hình học – Vũ Hữu Bình

Sách Tài liệu chuyên Toán Trung học cơ sở Toán 6 tập 2: Hình học gồm 7 chuyên đề cơ bản và 2 chuyên đề nâng cao.

Tác giả Vũ Hữu Bình, Đàm Hiếu Chiến – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nội dung Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 1 Hình học:

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

CHUYÊN ĐỀ 1. Điểm. Tia. Đoạn thẳng

CHUYÊN ĐỀ 2. Cộng độ dài các đoạn thẳng

CHUYÊN ĐỀ 3. Trung điểm của một đoạn thẳng

CHƯƠNG II. GÓC

CHUYÊN ĐỀ 4. Nửa mặt phẳng. Góc

CHUYÊN ĐỀ 5.Số đo góc. Cộng số đo góc

CHUYÊN ĐỀ 6.Tia phân giác của một góc

CHUYÊN ĐỀ 7.Đường tròn và tam giác

CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO

CHUYÊN ĐỀ 8. Các hình có quy luận

CHUYÊN ĐỀ 9. Chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 2 Hình học.

Sách lớp 6 - Tags: , ,