Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 2

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 2 là cuốn sách tóm tắt các kiến thức cơ bản, trọng tâm Toán lớp 6 học kì 2.

Tiếp đó là các dạng bài tập với các ví dụ có lời giải, để các em học hỏi. Cuối cùng là bài tập tự luyện.

Tác giả Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Trường. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Sách lớp 6 - Tags: ,